Omega-3 forebygger og behandler også perifere nerveskader

Omega-3 fettsyren DHA har potensialet til både å beskytte perifere nerver fra skade samt hjelpe dem til å regenerere raskere, hevder forskerene fra London.
Fra tidligere studier vet vi at omega-3 er meget viktig i tilhelningsprosessen av skadet hjerne- og sentralnervesystem. Denne ferske studien har undersøkt omega-3 fettsyren DHA sin rolle i tilhelningsprosessen av skader i det perifere nervesystemet (det som går ut fra ryggmargen).

Det perifere nervesystemet sender nervetråder til alle indre organer, muskler og hud. Dersom nervesignalene svekkes pga en irritasjon eller skade, vil det skape problemer (smerte eller nedsatt funksjon) i organet som nerven går til. Behandlingen burde bestå av å påvirke nervesystemet slik at tilhelningen skjer raskest mulig og funksjonen i organet optimaliseres. Under optimale forhold er kroppen istand til å helbrede seg selv.

Denne ferske studien gjennomført ved Queen Mary, University of London, antyder at omega-3 fettsyrer spiller en betydelig rolle i tilhelningen etter nerveskade. Studien fokuserte på perifere nerveceller. Perifere nerver er nerver som sender signaler mellom ryggmargen og resten av kroppen. Til tross for at perifere nerver har evnene til å bygge seg opp etter skade, tar dette ofte særdeles lang tid og gode resultater er desverre ofte bare mulig når det er lite nerveskade i utgangspunktet.

I denne studien ble mus påført nerveskade enten ved å blokkere oksygentilførselen eller ved å overstrekke nerven. I begge tilfellene medførte dette betydelig nerveskade og som igjen førte til at flere nerveceller døde. I begge gruppene fant forskerne at nervene fikk betydelig beskyttelse og redusert celledød ved tilførsel av omega-3.

Forskerene så også på isjiassnerven hos mus. De fant ut at et høyt nivå av omega-3 fettsyrer bidro til at tilhelningsprosessen gikk betydelig raskere og bedre. Dette betyr at dersom man har fått en nerveskade, f.eks en nerve i klem av en prolaps, så er det meget viktig at omega-3 behandling startes så snart som mulig.

Professor i Nevrovitenskap ved Barts og London Medical school, Adina Michael-Titus, forteller at tidligere studier de har gjennomført har vist at disse fettsyrene kan ha gunstig effekt på en rekke nevrologiske tilstander, og denne studien tyder på at de også kunne ha en rolle i behandling av perifere nerveskader.

Funnene ble publisert denne uken i tidsskriftet Journal of Neuroscience, Volum 32, Utgave 2, side 563-571. Artikkelen kan lastes ned her.